A helyszín Kiskunlacháza

2020.12.03

Kezdjük rögtön a lényeggel:

Az esemény Facebook oldala. 

2021.július 16-18. Kiskunlacháza Sellő utca 1.

A területen kizárólag SÁTRAZÁSI lehetőség van. Telefontöltésre, a büfénél őrzött helyen lesz lehetőségetek. Wi-fi nincs.

A belépőjegy ára: Bruttó 2000 Ft/ autó ( ha egyedül jössz akkor is, ha öten jöttök akkor is egy autóval.) ez a 3 napra érvényes!

A helyszínen vásárolható meg, számlát tudunk adni, és kizárólag készpénzben lehetséges ennek megváltása.

További információk miatt ide tudtok írni.

Rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel várunk Titeket az autókon kívül 2021-ben Kiskunlacházán. Duna holtágától 20 méterre lesz a kemping,ahol lakunk majd 3 napon keresztül. Szabad-strand minősítést kapott a helyszín közel 100 méteres szakasza,fürdésre és pihenésre tökéletesen alkalmas.

Rögtön ebből adódik,hogy természetesen horgászni is lehet (Kizárólag érvényes papírokkal). 

Természetesen egész hétvégén a rendelkezésetekre fog állni minden ami a kemping területén található. Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:

 Egy hatalmas csúszda ami egész nap várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 


 A csúszda tőszomszédságában található a profin felszerelt mosdó és hideg-melegvizes zuhanyzó. 

Hideg és meleg étkezést, és az esti hűsítő üdítőt,sört,bort pedig a Csúszda Büfé fogja szolgáltatni.HÁZIREND

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A rendezvény területére való belépés során a Látogató elfogadja a rendezvény házirendjét, és a biztonsági rendszabályokat, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

2./ A rendezvény zavartalan lebonyolításáról a szervezők gondoskodnak. A Szervezők a jobb felismerhetőség miatt egyedi pólót viselnek (kék póló hátulján 'Staff' felirattal). Az utasításaikat minden látogatónak feltétel nélkül követni kell.

3./A Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és jelen Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

4./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a

Szervezők, közreműködők, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének,

megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével

nevesíthető.

Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A

szervezők, korlátozás nélkül jogosultak a rögzített anyagok hasznosítására, felhasználására,

többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz

közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon

ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a szervezők a rendezvényt, a programokat rögzítik, a

rögzített felvételt többszörözhetik és, sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, Az

előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a

szervezőkkel szemben.

A Látogató jogosult a rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált

kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített

kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi

célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem

nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

A szervezők kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat

megszegik.

5./ A rendezvény területén - a rendezvény bejárata előtti területet is ideértve - a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

6./ A rendezvény területén tilos bárminemű, a szervezők tevékenységével vagy a rendezvény jellegével azonos versenytevékenységet végezni, ügyfeleket toborozni, üzleti ajánlatokat, felhívásokat stb. tenni.

Ilyen magatartás gyanúja esetén a szervezők a Látogatót felszólíthatják a házirendbe ütköző magatartás abbahagyására.

Abban az esetben amennyiben a Látogató a fent felsorolt vagy azzal egy tekintet alá eső tevékenységet nem szünteti meg, a szervezők jogosultak a házirendbe ütköző magatartást tanúsító Látogatót felkérni a rendezvény elhagyására.

Ellenszegülés esetén a helyi hatóságok fognak eljárni.

Szervezők fenntartják a jogot annak megállapítására vonatkozóan, hogy mely tevékenységet tekintik jelen bekezdésbe ütköző magatartásnak.

7./ A szervezők jogosultak olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik megszegik a házirendet, más Látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak. Az így kizárt személyek semmilyen kárpótlásra nem jogosultak.

8./ A rendezvényen a szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, vészhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt - lehetőség szerint az azonosítószám megadásával - a szervezőknél, elektronikus úton teheti meg, az otfm@otfm.hu elektronikus levelezőcímen.

9./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes

Az eszközökről szóló mindenkori jogszabályban -jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben -meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be!

10./ A vendéglátó egységben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása és értékesítése a Rendezvény területén tilos, a kábítószer fogyasztást a törvény bünteti. Ittas Látogatók az autós programban gépjárművezetőként nem vehetnek részt, ilyen cselekmény a Szervezők általi azonnali kizárást eredményez

11./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni, tilos bármilyen tűzgyújtásra alkalmas vagy tűzveszélyes eszközt alkalmazni. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

2./ Bármely körülménnyel, kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs sátormunkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

3./ A szervezők minden meghirdetett programra fenntartják a műsorváltoztatás jogát, az időpontok esetleges csúszásáért felelősséget nem vállalnak

4./ A rendezvényre 14 éven aluli látogatók csak felnőtt korú kísérővel együtt léphetnek be.

5./ A Szervezők kérik a Látogatóktól, hogy a hulladékgyűjtőket használják a hulladék elhelyezésére.

6./ A parkolókban hagyott járművekre és a járművekben hagyott értékekre a szervező nem vállal felelősséget. A parkolók csak a telítettség függvényében vehetők igénybe

7./ A Rendezvényt a Szervezők rossz időjárásesetén is megtarthatják, azonban extrém időjárási előrejelzés esetén (például vihar, özönvízszerű eső) a Szervezőknek jogukban áll a Rendezvény lemondása.

A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!

Köszönjük, hogy elolvastad és értelmezted a fentiek!

Székesfehérvár, 2021. január 03.

Írta:

Juhász Tomi