A helyszín Kiskunlacháza

2021.05.19

Kezdjük rögtön a lényeggel:

Az esemény Facebook oldala. 

2021.július 17.  07:00-20:00 Kiskunlacháza Sellő utca 1. <<<<<<< kattints a pontos címért.

A belépőjegy ára: Bruttó 500 Ft/ autó ( ha egyedül jössz akkor is, ha öten jöttök akkor is egy autóval.) 

A helyszínen vásárolható meg, számlát tudunk adni, és kizárólag készpénzben lehetséges ennek megváltása.

További információk miatt ide tudtok írni.

Rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel várunk Titeket az autókon kívül 2021-ben Kiskunlacházán. Duna holtágától 20 méterre lesz a kemping. Szabad-strand minősítést kapott a helyszín közel 100 méteres szakasza,fürdésre és pihenésre tökéletesen alkalmas.

Rögtön ebből adódik,hogy természetesen horgászni is lehet (Kizárólag érvényes papírokkal, ide kattintva tudtok tájékozódni a napijegy árakról). 

Természetesen egész szombaton a rendelkezésetekre fog állni minden ami a kemping területén található. Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:

 Egy hatalmas csúszda ami egész nap várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 


 A csúszda tőszomszédságában található a profin felszerelt mosdó és hideg-melegvizes zuhanyzó. 

Hideg és meleg étkezést, és az esti hűsítő üdítőt,sört,bort pedig a Csúszda Büfé fogja szolgáltatni.


Egy kis visszatekintés 2019-re:

English:
Ticket price: Gross 500 HUF / car (If you come alone, even if five of you came with one car)It can be purchased on site, we can issue an invoice and it is only possible to redeem it in cash.We are waiting for you with a lot of recreational opportunities outside the cars in 2021 in Kiskunlacháza. The campsite will be 20 meters from the backwater of the Danube. The almost 100-meter section of the site has been certified as a free beach, and is perfect for swimming and relaxing.It immediately follows that you can of course fish (Only with valid papers).
Of course, all that is in the campsite will be at your disposal throughout the weekend. Some things without claiming completeness:A huge slide that awaits young and old alike all day long.
Cold and hot meals, as well as evening cooling soft drinks, beer and wine will be served at the Slide Buffet.

Deutsch:
Ticketpreis: Brutto 500 HUF / Auto (Wenn Sie alleine kommen, auch wenn fünf von Ihnen mit einem Auto gekommen sind)Es kann vor Ort gekauft werden, wir können eine Rechnung ausstellen und es ist nur möglich, es in bar einzulösen.Wir erwarten Sie mit vielen Freizeitmöglichkeiten außerhalb der Autos im Jahr 2021 in Kiskunlacháza. Der Campingplatz wird 20 Meter vom Rückstau der Donau entfernt sein. Der freie Strandabschnitt des Geländes ist fast 100 Meter lang und lädt zum Schwimmen und Entspannen ein.Daraus folgt sofort, dass Sie natürlich fischen können (nur mit gültigen Papieren).
Natürlich steht Ihnen das ganze Wochenende über alles zur Verfügung, was sich auf dem Campingplatz befindet. Einige Dinge ohne Anspruch auf Vollständigkeit:Eine riesige Rutsche, die den ganzen Tag auf Jung und Alt wartet.
Am Slide Buffet werden kalte und warme Mahlzeiten sowie abends erfrischende Erfrischungsgetränke, Bier und Wein serviert.


HÁZIREND

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A rendezvény területére való belépés során a Látogató elfogadja a rendezvény házirendjét, és a biztonsági rendszabályokat, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

2./ A rendezvény zavartalan lebonyolításáról a szervezők gondoskodnak. A Szervezők a jobb felismerhetőség miatt egyedi pólót viselnek (kék póló hátulján 'Staff' felirattal). Az utasításaikat minden látogatónak feltétel nélkül követni kell.

3./A Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és jelen Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

4./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a

Szervezők, közreműködők, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének,

megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével

nevesíthető.

Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A

szervezők, korlátozás nélkül jogosultak a rögzített anyagok hasznosítására, felhasználására,

többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz

közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon

ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a szervezők a rendezvényt, a programokat rögzítik, a

rögzített felvételt többszörözhetik és, sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, Az

előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a

szervezőkkel szemben.

A Látogató jogosult a rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált

kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített

kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi

célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem

nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

A szervezők kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat

megszegik.

5./ A rendezvény területén - a rendezvény bejárata előtti területet is ideértve - a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

6./ A rendezvény területén tilos bárminemű, a szervezők tevékenységével vagy a rendezvény jellegével azonos versenytevékenységet végezni, ügyfeleket toborozni, üzleti ajánlatokat, felhívásokat stb. tenni.

Ilyen magatartás gyanúja esetén a szervezők a Látogatót felszólíthatják a házirendbe ütköző magatartás abbahagyására.

Abban az esetben amennyiben a Látogató a fent felsorolt vagy azzal egy tekintet alá eső tevékenységet nem szünteti meg, a szervezők jogosultak a házirendbe ütköző magatartást tanúsító Látogatót felkérni a rendezvény elhagyására.

Ellenszegülés esetén a helyi hatóságok fognak eljárni.

Szervezők fenntartják a jogot annak megállapítására vonatkozóan, hogy mely tevékenységet tekintik jelen bekezdésbe ütköző magatartásnak.

7./ A szervezők jogosultak olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik megszegik a házirendet, más Látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak. Az így kizárt személyek semmilyen kárpótlásra nem jogosultak.

8./ A rendezvényen a szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, vészhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt - lehetőség szerint az azonosítószám megadásával - a szervezőknél, elektronikus úton teheti meg, az otfm@otfm.hu elektronikus levelezőcímen.

9./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes

Az eszközökről szóló mindenkori jogszabályban -jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben -meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be!

10./ A vendéglátó egységben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása és értékesítése a Rendezvény területén tilos, a kábítószer fogyasztást a törvény bünteti. Ittas Látogatók az autós programban gépjárművezetőként nem vehetnek részt, ilyen cselekmény a Szervezők általi azonnali kizárást eredményez

11./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni, tilos bármilyen tűzgyújtásra alkalmas vagy tűzveszélyes eszközt alkalmazni. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

2./ Bármely körülménnyel, kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs sátormunkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

3./ A szervezők minden meghirdetett programra fenntartják a műsorváltoztatás jogát, az időpontok esetleges csúszásáért felelősséget nem vállalnak

4./ A rendezvényre 14 éven aluli látogatók csak felnőtt korú kísérővel együtt léphetnek be.

5./ A Szervezők kérik a Látogatóktól, hogy a hulladékgyűjtőket használják a hulladék elhelyezésére.

6./ A parkolókban hagyott járművekre és a járművekben hagyott értékekre a szervező nem vállal felelősséget. A parkolók csak a telítettség függvényében vehetők igénybe

7./ A Rendezvényt a Szervezők rossz időjárás esetén is megtarthatják, azonban extrém időjárási előrejelzés esetén (például vihar, özönvízszerű eső) a Szervezőknek jogukban áll a Rendezvény lemondása.

A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!

Köszönjük, hogy elolvastad és értelmezted a fentiek!

Székesfehérvár, 2021. január 03.

Írta:

Juhász Tomi


Készítsd el weboldaladat ingyen!